Kent Cigarettes

Kent King Size

Kent King Size

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Deluxe 100's

Kent Deluxe 100's

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent HD Futura Blue

Kent HD Futura Blue

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Blue Futura 100

Kent Blue Futura 100

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent HD Neo Silver

Kent HD Neo Silver

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Silver Neo 100's Charcoal Triple Filter

Kent Silver Neo 100's Charcoal Triple Filter

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Convertibles

Kent Convertibles

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00SOLD OUT 4 cartons x ($43.00) = $172.00SOLD OUT 6 cartons x ($42.00) = $252.00SOLD OUT
Kent Switch Futura

Kent Switch Futura

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent White Infina

Kent White Infina

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Original Taste

Kent Original Taste

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00SOLD OUT 4 cartons x ($43.00) = $172.00SOLD OUT 6 cartons x ($42.00) = $252.00SOLD OUT
Kent Nanotek Futura

Kent Nanotek Futura

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Nanotek Neo

Kent Nanotek Neo

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY
Kent Nanotek Infina

Kent Nanotek Infina

Made in EU 2 cartons x ($44.00) = $88.00BUY 4 cartons x ($43.00) = $172.00BUY 6 cartons x ($42.00) = $252.00BUY